Baru Terbit

cover agromedia 42_LOWRes Manual Tek Penanaman Belimbing Daya maju pelaburan buah bauah terpilih di malaysia

Hubungi Kami

KEDAI BUKU MARDI
P.O. Box 12301,
General Post Office,
50774 Kuala Lumpur,
Malaysia

(attn: Hazida Syima Hamazah)
Tel  : +603 - 8943 7128/7557
Fax : +603 - 8943 1654/8948 7630 

Laman Web Rasmi MARDI
Facebook Penerbit MARDI
Facebook Agromedia 
Facebook MARDI
SMS MARDI
Blog Rasmi MARDI