Baru Terbit

cover agromedia 42_LOWRes Manual Tek Penanaman Belimbing Daya maju pelaburan buah bauah terpilih di malaysia

Wednesday, January 21, 2015JTAFS No.42-2

Journal of Tropical Agriculture and Food Science merupakan jurnal berbahasa Inggeris dua kali setahun yang menerbitkan kertas kajian bagi semua aspek dalam bidang pertanian dan sains makanan yang relevan di kawasan tropika dan subtropika. Setiap artikel dilengkapi dengan abstrak dalam dwibahasa. Kebanyakan artikel ditulis oleh para penyelidik MARDI dan ada juga dari institusi lain sama ada di dalamm atau luar negara. Artikel JTAFS boleh dilayari di url berikut: http://ejtafs.mardi.gov.my/

No comments:

Post a Comment