Baru Terbit

cover agromedia 42_LOWRes Manual Tek Penanaman Belimbing Daya maju pelaburan buah bauah terpilih di malaysia

Sunday, February 1, 2015


Buletin Teknologi MARDI

Buletin Teknologi MARDI diterbitkan dua kali setahun dengan tujuan menyebarkan maklumat hasil daripada penyelidikan MARDI kepada kumpulan sasaran dengan lebih berkesan. Buletin ini merupakan gabungan tiga buletin yang diterbitkan sebelum ini iaitu Buletin Teknologi Makanan, Buletin Teknologi Tanaman dan Buletin Teknologi Ternakan. Artikel Buletin Teknologi MARDI boleh dilayari di url berikut: http://ebuletin.mardi.gov.my/

No comments:

Post a Comment